top of page
blackday-slide-background.jpg

לשכת המסחר  והתעשיה ישראל-תורכיה מרכינה ראש בפני חיילי צה"ל והאזרחים, אזרחי ישראל ומדינות זרות כאחד, אשר נפלו במתקפה הנפשעת של ארגון הטרור חמא"ס בדרום, מוסרת תנחומים למשפחות, מייחלת החלמה מהירה לפצועים וחזרה מהירה, בריאים ושלמים של החטופים.

ITBC מודה לידידה במדינות שונות אשר הביעו זעזוע לנוכח הפשע הברברי שבוצע, והזדהות עם מדינת ישראל, תושביה ומאבקיה במיגור הטרור.

אנו מחבקים את צה"ל, את תושבי הדרום והצפון בברכת חזקו ואמצו כי בתעצומות נפשכם קיומנו.

Israel Türkiye Flags

לשכת המסחר, התעשייה והחדשנות ישראל-טורקיה (ITBC) הנה עמותה ללא כוונת רווח, אשר נוסדה בשנת 1993 במטרה לחזק את קשרי הכלכלה והסחר בין ישראל ותורכיה, לקדם את האינטרסים העסקיים של חבריה, ע"י מתן שרותים שונים והעמדת מסד נתונים לרשותם. המועצה מקיימת לשם כך קשרים עם רשויות ממשלתיות וארגונים דומים בשתי המדינות. תקציב המועצה ממומן ברובו הגדול מדמי חברות.

הצטרפו כחברים
כדי להיות מעודכנים במידע חדש ובהזדמנויות חדשות

(החברות כרוכה בתשלום)

בחסות

Logo of Netafim Sponspor Company
Logo of. Zorlu Energy Sponsor Company
bottom of page