top of page
isr-tr-flag-3.jpg
Businessman handshake picture

VİZYONUMUZ

İsrail-Türkiye Ticaret, Sanayi ve Yenilikçilik Odası (ITBC), iki ülke arasındaki iş hacmini artırmayı, katılımcı sektör ve üye sayılarını artırarak gerçekleştirmeyi hedefler.

MİSYONUMUZ

ITBC çalışmaları, üye sayısını sürekli olarak çeşitlendirerek ve artırarak, ilgili tüm şubelerin temsilcilerini kapsayacak şekilde hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi ve daha fazla fırsat için üye olun

(Yıllık aidata bağlıdır)

Odamız bu amaçla,

 • İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek ve ileriye götürecek yasal ve mevzuat düzenlemelere ön ayak olma ve bu amaçla devlet ve kamu kuruluşlarıyla koordinasyonda bulunur.

 • İsrail ile Türkiye arasında ticaret, sanayi, yatırım, Ar-Ge ve yüksek teknoloji
  alışverişi alanlarında girişimci şirket ve iş insanlarının gereksinim duyduğu
  danışmanlık ve iş birliği imkanlarının sağlanmasında yol gösterir.

 • Girişimcilere temas noktaları ve olası ortaklar arayışlarında bulunur.

 • Güncel yasal düzenlemeler ve ekonomik veri tabanı oluşturur.

 • İki ülkedeki iş fırsatlarının, www.itbc.org.il sitesi ve diğer elektronik araçlarla
  yayımlar.

 • Üyelere site üzerinden tanıtım, sponsorluk ve reklam fırsatlarının sağlar.

 • Üyelerin ilgi alanlarıyla bağlantılı konularda seminerler, buluşmalar ve söyleşiler
  düzenler.

 • Her bir ülkede düzenlenen fuar ve sergilere katılım konularında destek verir.

 • Sektörler temelinde heyetler oluşturma, toplu ve bireysel buluşmalar
  düzenlemede ön ayak olur.

 • İsrail ve Türkiye arasında turizm, sanat ve kültür alanlarında iş birliğini artırmak amacıyla tanıtım faaliyetlerinde bulunur.

Her iki ülkeden şirketlere, hizmet sağlayıcılara ITBC Web Sitesinde reklam verme, ITBC'nin Ortağı ve Sponsoru olma imkanı sunmak.

bottom of page