top of page
חיפוש

שר התרבות והתיירות של תורכיה נפגש עם נשיא הכבוד של לשכת המסחר

שר התרבות והתיירות של תורכיה נפגש עם נשיא הכבוד של לשכת המסחר, מר מוריס ריינה, חברת ועד הלשכה גב׳ יהודית קירייתי ונציגים מאיזמיר, לפגישה שנועדה לדון בהתקדמות פרוייקט חידוש האתרים היהודים באיזמיר.Comments


bottom of page