top of page
חיפוש

מפגש עם שר החוץ התורכי 25.5.22

ב-25.5 נפגשה מועצת העסקים ולשכת המסחר והתעשייה ישראל-תורכיה עם שר-החוץ של תורכיה מר מֶבְלוּט צ'בושאולוּ. במפגש הועלו על נס יחסי הסחר בין שתי המדינות והוצהר על חידוש הפורומים הכלכליים השונים.


משמאל לימין: נשיא הלשכה מר גד שושן, שר החוץ התורכי מר צ'בושאולו, הממונה על שגרירות תורכיה בישראל, מר מהמט שקרג'י.Comments


bottom of page