top of page
חיפוש

השגריר (בדימוס) ויו"ר לשעבר של מועצת העסקים תורכיה-ישראל, אכרם גובנדירן איננו (1931-2023)מר גובנדירן כיהן כממונה זמני של שגרירות תורכיה בישראל החל מהמחצית השניה של שנות השמונים ועם שדרוג דרג היצוג הדיפלומטי, מונה שגריר חיוחד ומוסמך של תורכיה בישראל. לאחר פרישתו משרות החוץ כיהן כנשיא מועצת העסקים האחות בתורכיה.


מועצת העסקים ולשכת התעשיה והמסחר ישראל-תורכיה משתתפת בצער המשפחה, מוקירי זכרו וקהילת העסקים DEIK.


יהי זכרו ברוך.

Comments


bottom of page