top of page
חיפוש

המפגש של מועצת העסקים עם משלחת עיתונאים טורקית סוקר בהרחבה בתורכיה 16.6.22

העדיפות במאמצי ההתקרבות בין שתי המדינות תינתן לחיזוק יחסי הכלכלה. מנהל המנהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה של ישראל, מר אוהד כהן מסר כי כינוס הועדה הכלכלית המעורבת מתוכננת לסתיו. כן ציין כי ישראל מעוניינת לפתח את תחום טכנולוגיית העילית בהקשר לשת"פ הכלכלי בין שתי המדינות.
תגובות


bottom of page