top of page
חיפוש

ביקור משלחת יצרני הפלדה הטורקית בישראל - 18.09.22

לשכת המסחר ישראל-תורכיה נכחה בארוע הפתיחה ומפגש ענפי לרגל ביקור משלחת יצרני הפלדה הטורקית בישראלComments


bottom of page